Toàn cầu hóa, Giản thể.
Chúng tôi là Nền tảng Dịch vụ Toàn cầu hóa Doanh nghiệp và Nguồn cung ứng Công nghiệp B2B lớn nhất Châu Á

Mua quốc tế

Mua hàng quốc tế được thực hiện đơn giản và không có rủi ro

Bán hàng quốc tế

Bắt đầu bán hàng chủ động ở các thị trường hàng đầu

Dịch vụ thực hiện dự án

Mọi thứ bạn cần để cung cấp các dự án xuất sắc

Các dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn bản địa hóa toàn cầu cho doanh nghiệp của bạn

Dịch vụ nhân lực toàn cầu

Các giải pháp nhân lực quốc tế chuyên biệt

GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP

Hơn 5000 người bán từ hơn 45 ngành và đang phát triển

WinSights

Phân tích kinh doanh công nghiệp toàn cầu, tin tức, đồ họa thông tin, ý kiến, phỏng vấn và hơn thế nữa ...