Toàn cầu hóa, Giản thể.
Chúng tôi là Nền tảng Dịch vụ Toàn cầu hóa Doanh nghiệp và Nguồn cung ứng Công nghiệp B2B lớn nhất Châu Á

GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP

Hơn 5000 người bán từ hơn 45 ngành và đang phát triển

WinSights

Phân tích kinh doanh công nghiệp toàn cầu, tin tức, đồ họa thông tin, ý kiến, phỏng vấn và hơn thế nữa ...