Hồ sơ thương mại quốc tế của Ấn Độ năm 2022

Tất cả những gì bạn cần biết về thương mại quốc tế của Ấn Độ, Các đối tác thương mại hàng đầu, Các mặt hàng xuất nhập khẩu hàng đầu của Ấn Độ, thặng dư thương mại của Ấn Độ và thâm hụt thương mại với các nước khác, v.v.

Tháng Mười Một 3, 2022

Chọn các chủ đề hàng đầu để xem thông tin chi tiết về thế giới

Ô nhiễm không khí
Khí hậu thay đổi
Chăm sóc sức khỏe

99% thế giới hít thở chất lượng không khí vượt quá giới hạn khuyến nghị

WHO đề nghị các chính phủ thực hiện các tiêu chuẩn khí thải xe cộ chặt chẽ hơn, cải thiện chất lượng không khí, giao thông công cộng và cắt giảm đốt chất thải nông nghiệp.
Ô nhiễm không khí
Indonesia
Năng lượng mặt trời
Tính bền vững

Ô nhiễm không khí: một yếu tố bị bỏ qua nhưng quan trọng trong phát triển lưới điện mini của các nhà máy điện mặt trời

Khi thế giới đang phát triển mạnh cơ sở lắp đặt nhà máy điện mặt trời, ô nhiễm không khí thường không được chú ý trong giai đoạn thiết kế. Bà Noor viết về cách thức ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến hiệu quả của các nhà máy điện mặt trời và cách giải quyết vấn đề này