Hồ sơ thương mại quốc tế của Ấn Độ năm 2022

Tất cả những gì bạn cần biết về thương mại quốc tế của Ấn Độ, Các đối tác thương mại hàng đầu, Các mặt hàng xuất nhập khẩu hàng đầu của Ấn Độ, thặng dư thương mại của Ấn Độ và thâm hụt thương mại với các nước khác, v.v.

Tháng Mười Một 3, 2022

Chọn các chủ đề hàng đầu để xem thông tin chi tiết về thế giới

Châu Á
Toàn cầu hoá
Sản xuất Chế tạo
Câu chuyện thành công

Câu chuyện về công ty quan trọng nhất thế giới và người sáng lập của nó, Morris Chang.

Vào năm 1983, Morris Chang, một giám đốc điều hành cấp cao 52 tuổi tại Texas Instruments đã bị từ chối cho công việc hàng đầu của công ty. Ông từ chức và tiếp tục xây dựng công ty chiến lược quan trọng nhất trên thế giới, TSMC. Đây là câu chuyện của anh ấy-