Thuế carbon có thể là một giải pháp để Indonesia đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Khí thải carbonThuế nhiên liệu đốt cháyIndonesiaTính bền vững

Tháng Mười 5th, 2021

Chính phủ Indonesia đã bày tỏ kế hoạch thu thuế carbon 75 Rp cho mỗi kilôgam (kg) carbon dioxide tương đương (CO2e) hoặc các đơn vị tương đương. Mục đích là khuyến khích đầu tư vào các công nghệ giảm lượng khí thải carbon. Nhưng nó thực tế như thế nào?

 

By Putu Sukma Kurniawan

Cán bộ giảng dạy Chương trình Nghiên cứu Kế toán, Đại học Sư phạm Ganesha


 

Hiện tại, chính phủ đang lên kế hoạch thực hiện "thuế carbon" để đảm bảo các hoạt động kinh tế và kinh doanh ở Indonesia vận hành bền vững - một trong số đó là bảo tồn môi trường và giảm tác động của khủng hoảng khí hậu.

 

Thuế carbon là loại thuế đánh vào hoạt động kinh tế tạo ra lượng khí thải carbon vượt qua một giới hạn nhất định. Thuế này cũng được áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất nhiều tác động bất lợi khác trên môi trường.

 

Dựa trên kết quả phân tích, việc áp thuế carbon thậm chí có khả năng cung cấp Doanh thu bổ sung cho đất nước lên đến 57 nghìn tỷ Rp.

 

Mặt khác, việc thực hiện thuế này cũng có thể giúp chính phủ đạt được Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hay thường được gọi là các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

 

Các SDG là cam kết của các chính phủ giữa các tiểu bang đối với phát triển bền vững trong 17 lĩnh vực - từ thực phẩm, giới tính, công nghiệp, đến khí hậu - để thế hệ sau có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

 

Cháy đất ở đồn điền cọ dầu

 

Làm việc với ngành công nghiệp để giảm lượng khí thải

 

Kế hoạch thực hiện thuế carbon của chính phủ là một bước tiến lớn trong việc hiện thực hóa các cam kết về khí hậu và môi trường trong SDGs.

 

Chính phủ đã vạch ra mục tiêu dài hạn của SDGs mà Indonesia muốn đạt được vào năm 2030.

 

Điểm 13 giải thích các mục tiêu của chính phủ để chống lại các tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu - một trong số đó là thông qua việc giảm lượng khí thải carbon trong thời gian dài.

 

Ví dụ, năm ngoái, chính phủ đã nêu mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính bằng cách 29% bởi 2030.

 

Để thực hiện được điều này, cần sự hỗ trợ tích cực của tất cả các thành phần bao gồm cả khu vực tư nhân.

 

Ở đây, việc thực hiện thuế carbon có thể tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp nhằm cắt giảm lượng khí thải từ các hoạt động kinh tế của họ, đồng thời tạo ra sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

 

Thuế carbon có thể làm cho điều này xảy ra theo bốn cách.

 

1. Hình thức áp lực từ các bên liên quan (các bên liên quan)chống lại khu vực tư nhân

 

Trong thời gian này, lĩnh vực công nghiệp tạo ra các tác động tiêu cực đến xã hội và môi trường. Một ví dụ là ngành công nghiệp dầu cọ thường gây ra cháy đất.

 

Cộng đồng rộng lớn hơn - do chính phủ đại diện - có thể “buộc” các doanh nghiệp giảm thiểu những tác động bất lợi này và hỗ trợ các mục tiêu của SDGs.

 

Ví dụ, nghiên cứu năm 2020 từ Úc cho thấy rằng chính phủ có vai trò cao trong việc đảm bảo các doanh nghiệp tham gia thực hiện các cam kết về môi trường.

 

Chính phủ Úc cho rằng doanh nhân không chỉ có nghĩa vụ duy trì hoạt động kinh doanh liên tục mà còn phải có đóng góp cao cho các vấn đề xã hội và môi trường.

 

Một dạng của áp lực này là sự tồn tại của các quy định rõ ràng liên quan đến việc thực hiện thuế carbon.

 

Trong thời gian này, hoạt động kinh tế có xu hướng tạo ra những tác động tiêu cực đến các lĩnh vực xã hội và môi trường, nhưng không có cơ chế nào có thể chịu được những tác động này.

 

Các quy định về thuế carbon rõ ràng là một hình thức gây áp lực từ các bên liên quan để hoạt động kinh tế cũng nghĩ đến tác động, đặc biệt là về vấn đề môi trường.

 

2. Khuyến khích các công ty đầu tư vào các công nghệ giảm lượng khí thải carbon

 

Thuế carbon có thể khuyến khích khu vực tư nhân đổi mới các sản phẩm giúp giảm lượng khí thải carbon.

 

Một số doanh nghiệp trong ngành, ví dụ, đã cố gắng làm một cái gì đó mới.

 

Một số công ty trong ngành khai khoáng có cam kết đầu tư vào các công nghệ thân thiện với môi trường và tiến hành các hoạt động kinh doanh bằng cách tạo ra lượng khí thải thấp.

 

Một trong số đó là bằng cách xây dựng nhà máy điện phát thải thấp.

 

3. Chuyển hướng tài trợ cho các dự án giảm thiểu khủng hoảng khí hậu

 

Các khoản tiền thu được từ thuế carbon có thể được chính phủ sử dụng hoàn toàn cho các chương trình liên quan đến giảm tác động của khủng hoảng khí hậu, cũng như hỗ trợ các sáng kiến ​​khác nhau từ các cộng đồng liên quan đến bảo tồn môi trường.

 

Một số chương trình trong tương lai có thể được hỗ trợ, chẳng hạn như làng khí hậu và củng cố vai trò của người bản địa.

 

Ví dụ, các Chính phủ Ailen vào năm 2020, sử dụng quỹ từ thuế carbon để củng cố các cộng đồng xã hội dễ bị tổn thương về kinh tế. Quỹ này cũng được sử dụng để giúp đạt được các mục tiêu của SDGs.

 

Chính phủ cũng tiếp tục nỗ lực hợp tác với các tổ chức quốc tế có mối quan tâm cao về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

 

4. Khuyến khích khu vực tư nhân chuyển sang năng lượng tái tạo

 

Việc sử dụng năng lượng tái tạo có thể làm giảm sự phụ thuộc của Indonesia vào năng lượng hóa thạch - một trong những nguồn phát thải carbon lớn nhất.

 

Thật không may, sự kết hợp giữa việc sử dụng năng lượng tái tạo trong Indonesia vẫn không nằm trong mục tiêu.

 

Đối với năm 2020, tỷ lệ kết hợp giữa năng lượng tái tạo mới đạt 11.20% trong khi mục tiêu Năm 2025 đạt 23%.

 

Việc thực hiện thuế carbon có thể tạo ra một động lực tích cực về mặt kinh tế và môi trường cho các ngành công nghiệp bắt kịp với sự tụt hậu về năng lượng này để hỗ trợ gián tiếp cho các mục tiêu dài hạn của SDGs.

 

Các ngành công nghiệp cũng sẽ được khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời kết hợp các hoạt động kinh doanh.

 

Con đường dài để thiết lập cân bằng kinh tế và môi trường

 

Thuế carbon là một hình thức thể hiện nỗ lực bảo vệ môi trường có thể thực hiện cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước.

 

Ví dụ, trong dài hạn, đạt được các mục tiêu SDGs ở một quốc gia - đặc biệt là liên quan đến môi trường - có thể thu hút vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu để nhập cảnh vào đất nước.

 

Tuy nhiên, việc thực hiện thuế carbon ở Indonesia chắc chắn sẽ mang lại những thách thức riêng cho chính phủ nước này.

 

Bất ổn trong xã hội có thể xảy ra bởi vì những thay đổi trong lĩnh vực công nghiệp đối với việc sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường sẽ gây tốn kém và cuối cùng có thể dẫn đến tăng giá cho người tiêu dùng.

 

Nó cần liên lạc tốt với khu vực tư nhân và các bên liên quan khác để triển khai chính sách này. Ngoài ra, còn có sự cam kết lâu dài của các bên trong việc thực hiện chính sách này.

 

Việc thực hiện thuế carbon cần phải được thực hiện dần dần và có sự đánh giá chặt chẽ trên thực địa. Nhưng khi nào là thời điểm tốt để bắt đầu nếu không phải bây giờ?

 

Bài báo này ban đầu được xuất bản bởi The talk, vào ngày 26 tháng 2021 năm XNUMX, tại Bahasa, Indonesia và đã được tái bản theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Phi thương mại-Không dẫn xuất 4.0 Giấy phép Công cộng Quốc tế. Bạn có thể đọc bài báo gốc nhấn vào đây.. Các quan điểm được trình bày trong bài viết này là của riêng tác giả và không phải của WorldRef.


 

Khám phá các dịch vụ của WorldRef để tìm hiểu cách chúng tôi đang làm cho hoạt động kinh doanh toàn cầu của bạn dễ dàng và tiết kiệm hơn!

Dịch vụ cho người bán  |  Dịch vụ cho người mua  |  Nguồn cung ứng công nghiệp miễn phí   |  Dịch vụ nhân lực  |  Giải pháp công nghiệp  |  Khai thác & chế biến khoáng sản  |  Hệ thống xử lý vật liệu  |  Giải pháp nhà máy điện  |  Các giải pháp năng lượng tái tạo có hỗ trợ tài chính